Každá obestavba krbové vložky určená ke konvekčnímu způsobu vytápění má na svém plášti umístěny přesně nadimenzované nasávací a výdechové mřížky. Krátce po přiložení se nastartuje konvekce, krbová vložka se zahřívá a pomalu nabíhá do svého plného výkonu. V prostoru obestavby se začne zahřívat vzduch. Začne hmotnosti začne cirkulovat – teplý vzduch je vytlačován klesajícím studeným nahoru. Spodní nasávací mřížkou je z vytápěné místnosti samovolně přisáván studený vzduch, který je v prostoru obestavby ohříván a opět samovolně odchází horní výdechovou mřížkou. Ve vytápěné místnosti se relativně rychle začne ohřívat vzduch a člověk má pocit tepla. Tento způsob vytápění se nazývá přirozená konvekce.
Druhým způsobem vytápění je tzv. nucená konvekce. Ta je založena na stejném principu jako předchozí způsob vytápění, ale je navíc doplněna ventilátorem a teplovzdušnými kanály. Díky nim je možné vyprodukované teplo transportovat izolovaným potrubím do dalších místností. I v tomto případě je nutno mít na paměti, že vzduch musí neustále cirkulovat. Proto je nutné zabezpečit návrat stejného množství vzduchu ke zdroji tepla (větrací mřížky ve dveřích nebo podříznuté dveře bez prahů). Nevýhodou tohoto systému je značná cirkulace vzduchu a tzv. vodorovné teplotní zóny. Ty způsobují teplotní rozdíly mezi stropem a podlahou, a to až 15 °C.


Otevřený teplovzdušný systém, volná konvekce:
Výhody:

      -  rychlý a pohotový způsob vytápění
      -  vytápěcí účinek se projeví téměř bezprostředně po zatopení
      -  nízká hmotnost
      -  prostorová nenáročnost
      -  materiálová nenáročnost
      -  náklady na pořízení
      -  jeden z nejlevnějších způsobů vytápění

Nevýhody:
      -  teplotní rozdíly (mezi stropem a podlahou)

      -  vysušený vzduch
      -  zvýšená prašnost ve vytápěných místnostech
Vytápění více místností  (nucená konvekce / cirkulace)
Výhody:
      -  rychlý a pohotový způsob vytápění

      -  vytápěcí účinek se projeví téměř bezprostředně po zatopení
      -  pomocí izolovaných rozvodů je možnost vytápět i vzdálené místnosti (dvouplášť)
      -  nasávání čerstvého vzduchu přes menší profily
      -  ventilátorový box lze umístnit  libovolně
      -  nízká hmotnost
      -  materiálová nenáročnost
      -  jeden z nejlevnějších způsobů vytápění
Nevýhody:
      -  teplotní rozdíly (mezi stropem a podlahou)

      -  nutno napájení z elektrické sítě (ventilátorový box)
      -  možnost poruchy elektrických dílů
      -  hluk ventilátoru
      -  vysušený vzduch
      -  zvýšená prašnost ve vytápěných místnostech
      -  přenos pachů celým systémem
      -  prostorová náročnost (nutnost někudy vést izolované rozvody)
      -  vyšší náklady