Automatická regulace
Regulátor hoření RegEQ

Nejvyšší řada automatické regulace hoření je určena pro komplexní ovládání a zobrazení teplovodního vytápění v RD ve spojení s krbovou vložkou s teplovodním výměníkem. RegEQ obsahuje automatickou regulaci hoření, týdenní termostat a ekvitermní regulaci. Díky grafickému displeji získáte informaci o teplotách jednotlivých čidel, stavů natočení servopohonů a sepnutí/rozepnutí externích zařízení /čerpadel, elektropatrony, záložního plynového – elektrického zdroje, apod./. 
Regulace vytápění ovládá topný systém dle nastavené ekvitermní křivky a/nebo dle vztažné teploty v interiéru. Obsahuje přednastavené, nejčastěji používané topné systémy. Jde o otevřený systém, který umožňuje úpravy parametrů a funkcí k jeho maximálnímu využití.

Regulace hoření spočívá v regulaci optimálního množství vzduchu do topeniště s cílem dosažení maximální účinnosti spalovacího procesu a nízkých emisních hodnot. Tato regulace probíhá ve 20 změnách pohybů klapky v celém průběhu hoření. Použití automatické regulace hoření uspoří cca 30% energie. Regulátor mj. obsahuje užitečnou funkci zvukové signalizace, která upozorňuje uživatele o vhodnosti přiložení paliva. Tato funkce je vypínatelná.

Základní vlastnosti
·         Prodlužuje proces hoření a interval přikládání
·         Snižuje spotřebu paliva
·         Zabraňuje přetopení topného systému
·         Zvyšuje bezpečnost topení
·         Signalizuje opticky a zvukově potřebu dalšího přiložení paliva /možnost vypnutí/
·         Prodlužuje životnost topného systému
·         Znatelně zvyšuje účinnost topného systému
·         Vylepšuje tepelnou pohodu vytápěného prostoru
·         Technické vlastnosti
·         Regulace spalovacího procesu v topeništi
·         Řízení primárního okruhu teplovodního vytápění
·         Řízení nabíjení AKU nádrže
·         Spínání záložních kotlů a el. topných těles
·         Alarmové funkce
·         Ukládání historie regulační činnosti na SD kartu
·         Aplikační software na PC
·         Přednastavené topné systémy v paměti
·         Design určený do interiéru
·         Barevný dotykový displej
·         Jednoduché uživatelské ovládání v českém jazyce
·         Grafické zobrazení topného systému /keramické tahy nebo teplovodní okruh/

Určení
·         Ohniště se spalinovým výměníkem a teplovodním výměníkem
·         Ohniště s teplovodním výměníkem a akumulační nádrží
·         Soustava s krbem, aku nádrží a radiátory
·         Soustava s krbem, aku, radiátory a TV
·         Soustava s krbem, aku, radiátory a TV a záložním zdrojem jako jsou eletrické patrony, plynový kotel atd.

Obsah balení
·         centrální jednotka
·         zobrazovací displej s instalační krabicí
·         teplotní čidlo spalin + šroubení
·         regulační klapka pr.100, resp. 120, 150 mm
·         servopohon Timpex 24V/AC/DC/Belimo/
·         propojovací kabely
·         dokumentace 

Pozn.: obsah balení může být odlišný dle specifikace objednávky 

Regulátor hoření Reg300

Nejvyšší řada automatické regulace hoření zaměřená na akumulační stavby nebo stavby s teplovodním výměníkem. Zajišťuje optimální průběh hoření, regulaci základních prvků akumulačních staveb a topného okruhu. Díky grafickému displeji získáte informaci o teplotách jednotlivých čidel, stavů natočení servopohonů a sepnutí/rozepnutí externích zařízení /ventilátorů, čerpadel, digestoře, apod./. 
Regulace Reg300, resp. RegEQ jsou od počátku vývoje cíleny na co nejjednodušší uživatelské ovládání a na zobrazení potřebné zpětné vazby topného systému. Díky zobrazeným údajům je uživatel informován o průběhu hoření a reakci topného systému. Nastavení zobrazení potřebných obrazovek odpovídá konkrétní stavbě, nedochází tedy ke zbytečnému zobrazení nepodstatných informací.

Regulace hoření spočívá v regulaci optimálního množství vzduchu do topeniště s cílem dosažení maximální účinnosti spalovacího procesu a nízkých emisních hodnot. Tato regulace probíhá ve 20 změnách pohybů klapky v celém průběhu hoření. Použití automatické regulace hoření uspoří cca 30% energie. Regulátor mj. obsahuje užitečnou funkci zvukové signalizace, která upozorňuje uživatele o vhodnosti přiložení paliva. Tato funkce je vypínatelná.

Základní vlastnosti
·         Prodlužuje proces hoření a interval přikládání
·         Snižuje spotřebu paliva
·         Zabraňuje přetopení topného systému
·         Zvyšuje bezpečnost topení
·         Signalizuje opticky a zvukově potřebu dalšího přiložení paliva /možnost vypnutí/
·         Prodlužuje životnost topného systému
·         Znatelně zvyšuje účinnost topného systému
·         Vylepšuje tepelnou pohodu vytápěného prostoru
·         Technické vlastnosti
·         Regulace spalovacího procesu v topeništi
·         Řízení primárního okruhu teplovodního vytápění
·         Řízení nabíjení AKU nádrže
·         Spínání záložních kotlů a el. topných těles
·         Alarmové funkce
·         Ukládání historie regulační činnosti na SD kartu
·         Aplikační software na PC
·         Přednastavené topné systémy v paměti
·         Design určený do interiéru
·         Barevný dotykový displej
·         Jednoduché uživatelské ovládání v českém jazyce
·         Grafické zobrazení topného systému /keramické tahy nebo teplovodní okruh/

Určení
·         Teplovzdušné krby
·         Akumulační stavby
·         Kamna s hypokaustovým systémem
·         Ohniště se spalinovým výměníkem a teplovodním výměníkem
·         Ohniště s teplovodním výměníkem a akumulační nádrží

Obsah balení - základ
·         centrální jednotka
·         zobrazovací displej s instalační krabicí
·         teplotní čidlo spalin + šroubení
·         regulační klapka Ø 100, resp. 120, 150 mm
·         servopohon timpex 24V/AC/DC /Belimo/
·         propojovací kabely
·         dokumentace

 

Pozn. : obsah balení může být odlišný dle specifikace objednávky 

Regulátor hoření Reg250

Nejnovější řada automatické regulace hoření vyvíjena na základě požadavků ze strany kamnářů, založená na jednoduchém a intuitivním ovládáním pro uživatele. Je určena pro akumulační stavby nebo stavby s teplovodním výměníkem. Zajišťuje optimální průběh hoření, regulaci základních prvků akumulačních staveb a topného okruhu. Díky grafickému displeji získáte informaci o teplotách jednotlivých čidel, stavů natočení servopohonů a sepnutí/rozepnutí externích zařízení /ventilátorů, čerpadel, digestoře, apod./. 
Díky zobrazeným údajům je uživatel informován o průběhu hoření a reakci topného systému. Nastavení zobrazení potřebných obrazovek odpovídá konkrétní stavbě, nedochází tedy ke zbytečnému zobrazení nepodstatných informací.

Regulace hoření spočívá v regulaci optimálního množství vzduchu do topeniště s cílem dosažení maximální účinnosti spalovacího procesu a nízkých emisních hodnot. Tato regulace probíhá ve 20 změnách pohybů klapky v celém průběhu hoření. Použití automatické regulace hoření uspoří cca 30% energie. Regulátor mj. obsahuje užitečnou funkci zvukové signalizace, která upozorňuje uživatele o vhodnosti přiložení paliva. Tato funkce je vypínatelná.

Základní vlastnosti
·         Prodlužuje proces hoření a interval přikládání
·         Snižuje spotřebu paliva
·         Zabraňuje přetopení topného systému
·         Zvyšuje bezpečnost topení
·         Signalizuje opticky a zvukově potřebu dalšího přiložení paliva /možnost vypnutí/
·         Prodlužuje životnost topného systému
·         Znatelně zvyšuje účinnost topného systému
·         Vylepšuje tepelnou pohodu vytápěného prostoru

·      Technické vlastnosti
·         Regulace spalovacího procesu v topeništi
·         Řízení primárního okruhu teplovodního vytápění
·         Řízení nabíjení AKU nádrže
·         Spínání záložních kotlů a el. topných těles
·         Alarmové funkce
·         Ukládání historie regulační činnosti na SD kartu
·         Přednastavené topné systémy v paměti
·         Design určený do interiéru
·         Barevný displej
·         Dotykové kapacitní ovládání
·         Jednoduché uživatelské ovládání v českém jazyce
·         Grafické zobrazení topného systému /keramické tahy nebo teplovodní okruh/

Určení
·         Teplovzdušné krby
·         Akumulační stavby
·         Kamna s hypokaustovým systémem
·         Topeniště s teplovodním výměníkem a akumulační nádrží

·       Automatickou regulaci lze instalovat do téměř všech dostupných krbů a topenišť kamen. Jedinou podmínkou je centrální přívod vzduchu do topeniště, a to většinou v podobě příruby o Ø 100, 120 nebo 150 mm /atypické tvary a velikosti řešíme individuálně/.

Obsah balení - základ
·         centrální jednotka
·         zobrazovací displej s instalační krabicí
·         teplotní čidlo spalin + šroubení
·         regulační klapka Ø 100, resp. 120, 150 mm
·         servopohon timpex 24V/AC/DC /Belimo/
·         propojovací kabely
·         dokumentace

 Pozn. : obsah balení může být odlišný dle specifikace objednávky 

Regulátor hoření Reg200

Reg200 je střední řada automatické regulace hoření, která je díky své jednoduché instalaci a uživatelsky přívětivému ovládání velice oblíbenou regulací pro krby a kamna. Základem této regulace je program optimalizace hoření, regulace se hojně využívá v kombinaci s teplovodní vložkou, kde tato regulace na základě vysokoteplotního čidla umístěného v teplovodním výměníku ovládat primární čerpadlo za pomocí relé. Tento typ regulace se může dále využít díky dvěma vysokoteplotním čidlům a dvěma klapkám pro akumulační stavby, kde koncový uživatel může vidět jak teplotu spalin v ohništi, tak i teplotu spalin v akumulačním tahovém systému. Regulace je určena do interiéru, kde jediná podmínka je aby teplota v okolí regulace nepřesáhla 55 °C. Panel regulace je vyroben ze dvou na sebe navazujících materiálů a to z rovného nerezu a černého plexiskla, tudíž je vhodná do každého interiéru. 
Princip činnosti zařízení spočívá v regulaci optimálního množství vzduchu do ohniště s cílem dosažení maximální účinnosti spalovacího procesu a nízkých emisních hodnot. Tato regulace v reálu probíhá ve 20 změnách pohybů klapky, resp. v úpravě množství vzduchu do ohniště v celém průběhu hoření. 
Použití automatické regulace hoření uspoří cca 30% energie. Regulátor mj. obsahuje užitečnou funkci zvukové signalizace, která upozorňuje uživatele o vhodnosti přiložení paliva. Tato funkce je vypínatelná. Tato regulace je již řadu let provozována na náročném německém trhu.

Technický popis
Reg200 obsahuje 2 vstupy pro měření vysoké teploty spalin, 2 výstupy pro ovládání servopohonu a 1 výstup pro externí zařízení ovládané pomocí relé /např:. čerpadlo, ventilátor, odsavač/. Dále umožňuje připojení dveřního spínače /pro činnost regulace není nutné připojení dveřního spínače/. Pro optimální nastavení slouží přednastavené programy, které odpovídají instalovanému topeništi.

Určení
·         teplovzdušné krby
·         akumulační stavby
·         ohniště se spalinovým výměníkem
·         ohniště s teplovodním výměníkem
Automatickou regulaci lze instalovat do téměř všech dostupných krbů a topenišť kamen. Jedinou podmínkou je centrální přívod vzduchu do topeniště a to většinou v podobě příruby o pr. 100, 120 nebo 150 mm /atypické tvary a velikosti řešíme individuálně/.

Obsah balení
·         centrální jednotka s displejem
·         teplotní čidlo spalin + šroubení
·         regulační klapka pr.100, resp. 120, 150 mm
·         servopohon Belimo 24V
·         propojovací kabely
·         dokumentace

Regulátor hoření Reg110

Reg110 je modernizovaná verze osvědčeného typu regulace Reg100. Výrobek odpovídá dnešnímu trendu interiérového designu – čistému pojetí, nadčasovosti a luxusu.

designově čistý celoplošný panel
panel z bílého nebo černého tvrzeného skla
kapacitní dotykové ovládání /bez mechanických prvků/

Displej je navržen pro zobrazení pouze jedné hodnoty a to pro svůj jednoduchý a čistý styl. Princip činnosti zařízení spočívá v regulaci optimálního množství vzduchu do topeniště pomocí klapky EPV s cílem dosažení maximální účinnosti spalovacího procesu a nízkých emisních hodnot. Reg110 je určena k automatické regulaci hoření bez požadavků ovládání dalších externích zařízení (čerpadel, ventilátorů, klapek apod.). Centrální jednotka se běžně instaluje do interiéru vedle krbové nebo kamnové obestavby. Pro optimální nastavení topeniště slouží 250 přednastavených programů. Regulace hoření probíhá ve 20-ti změnách pohybů klapky, resp. v regulaci množství vzduchu do topeniště v celém průběhu hoření. Reg110 obsahuje nový upgrade ovládacího programu, který zahrnuje možnost nastavení režimů hoření. Součástí softwaru je i zvuková signalizace, která upozorňuje uživatele o vhodnosti přiložení paliva, přičemž zvukovou signalizaci je možno vypnout. Součástí základního softwaru je i program SDS (softwarový dveřní spínač). Reg110 spadá do kategorie jednokrabičkové varianty tzn., že všechny vstupy a výstupy jsou vedeny do jedné centrální jednotky, která obsahuje i zobrazovací displej.

Technický popis
Reg110 obsahuje 1 vstup pro měření vysoké teploty spalin a 1 výstup pro ovládání servopohonu, který je umístěný na klapce externího přívodu vzduchu do topeniště. Dále umožňuje připojení dveřního spínače (pro činnost regulace není nutné připojení dveřního spínače). Pro optimální nastavení regulace hoření je možnost výběru z 250 přednastavených programů.

 Určení
·         teplovzdušné stavby
·         jednoduché akumulační stavby

Automatickou regulaci hoření lze instalovat na všechny krbové a kamnové topeniště, které obsahují EPV (externí přívod vzduchu) a to většinou v podobě kulaté příruby o Ø 100, 120 nebo 150 mm (atypické tvary a velikosti řešíme individuálně).

Základní sada regulace hoření Reg110 obsahuje:
·         el. řídící jednotku Reg110
·         klapku EPV pozink o ø100-120-150 mm
·         servopohon standard
·         propojovací kabel
·         teplotní čidlo spalin 1 100 °C
·         šroubení M10/M12 na uchycení teplotního čidla
·         uživatelský manuál a záruční list

Variabilní:
·         dveřní spínač
·         kabel k dveřnímu spínači
·         klapka EPV nerez o ø100-120-150 mm
·         servopohon s vratnou pružinou
·         objímka pro kouřovod o ø180-200 mm
·         keramické pouzdro
·         (Při objednání keramického pouzdra není dodáváno posuvné šroubení – k montáži není potřeba).

Regulátor hoření Reg100

Reg100 je osvědčený typ automatické regulace hoření, který je díky své jednoduché instalaci velice oblíbený a v současné době i nejprodávanějším typem regulace. Je určen k regulaci hoření bez požadavků regulovat další zařízení /čerpadla, ventilátory, klapky apod./. Regulátor se běžně instaluje do interiéru vedle krbové/kamnové obestavby. Panel Reg100 je vyroben z česaného nerezu, který má nadčasový, luxusní nicméně jednoduchý design a je vhodným doplňkem každého interiéru. Princip činnosti zařízení spočívá v regulaci optimálního množství vzduchu do ohniště s cílem dosažení maximální účinnosti spalovacího procesu a nízkých emisních hodnot. Tato regulace v reálu probíhá ve 20 změnách pohybů klapky, resp. v úpravě množství vzduchu do ohniště v celém průběhu hoření. Použití automatické regulace hoření uspoří cca 30% energie. Regulátor mj. obsahuje užitečnou funkci zvukové signalizace, která upozorňuje uživatele o vhodnosti přiložení paliva. Tato funkce je vypínatelná.

Technický popis
Reg100 obsahuje 1 vstup pro měření vysoké teploty spalin a 1 výstup pro ovládání servopohonu, umístěném na klapce přívodu vzduchu do ohniště. Dále umožňuje připojení dveřního spínače /pro činnost regulace není nutné připojení dveřního spínače/. Pro optimální nastavení slouží přednastavené programy, které odpovídají instalovanému topeništi.

Určení

·         teplovzdušné krby
·         akumulační stavby

Automatickou regulaci lze instalovat do téměř všech dostupných krbů a topenišť kamen. Jedinou podmínkou je centrální přívod vzduchu do topeniště a to většinou v podobě příruby o pr. 100, 120 nebo 150 mm /atypické tvary a velikosti řešíme individuálně/.

Obsah balení
·         centrální jednotka s displejem
·         teplotní čidlo spalin + šroubení
·         regulační klapka pr.100, resp. 120, 150 mm
·         servopohon Belimo 24V
·         propojovací kabely

 1  2   Dalsi