Provoz a údržba
Kamnářský tmel černý/bílý

Pro tmelení prasklin a spár šamotových výplní kamen a krbů, kamen, kotlů, pecí, komínových přírub, kouřovodů, spár otevřených ohnišť apod.

Montáže a lepení komínových systémů Schiedel, Prespor a jiných. Opravy prasklin, trhlin a úlomků šamotových výplní. Úplná doba vytvrzení cca 24 hodin v závislosti na teplotě a tloušťce spáry. Po vytvrzení tvrdý.Okamžitě použitelný, snadno aplikovatelný.Tepelná odolnost do 1200°C.Vysoká přilnavost k savým i nesavým materiálům a jejich vzájemným kombinacím.Přetíratelný akrylátovými a disperzními barvami

Rudokit

Tmely RUDOKIT NT 1350/ ST se používají pro zazdívání tvarovek a lepení žáruvzdorného zdiva. Dále jsou tyto 

tmely použitelné pro ochranu a opravy poškozeného žáruvzdorného zdiva. Tmely jsou obohaceny chemickým pojivem pro zvýšení pevnosti spoje 
v oblasti nízkých a středních teplot, při vyšších teplotách se tato pevnost zvýší    - vytvořením keramické vazby. Tmelové spoje mají velkou odolnost proti dynamickému namáhání vyzdívky (otřesy, rázy apod.) a spolehlivě spojují šamotové, izolační  kameny pro teploty použití.

 Tmel  je určen pro zazdívání šamotových a izolačních cihel.
Žáruvzdorná barva

Color Works High Temp 918550 černý,šedý nebo bezbarvý žáruvzdorný lak na povrchy 400 ml Žáruvzdorný lak na povrchy, které jsou vystavené vysokým teplotám. Obruste povrch. Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty. Chraňte okolní prostředí. Nenanášejte žádný základ. Před použitím protřepejte 2 minuty a udělejte testovací nástřik. Stříkejte ze vzdálenosti 25-30 cm. Naneste několik tenkých vrstev. Teplota zpracování 15-25°C. Nechejte hodinu schnout při pokojové teplotě. Poté nechte vrstvu laku vytvrdit 30-60 minut při 160°C. Během vytvrzování laku vzniká kouř. Po použití obraťte nádobku dnem vzhůru a několikasekundovým stlačením vyčistěte ventil. Bezpečnostní opatření: Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdněnou nádobu neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Uchovávejte mimo dosahu dětí. Dráždí oči a kůži. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé podmínky ve vodním prostředí. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Nevdechujte aerosol. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. Používejte pouze v dobře větraných místnostech.

Odstraňovač sazí

Přípravek HG odstraňovač sazí z komínu poskytuje velmi jednoduchý způsob odstranění nánosu sazí a tím chrání komín před ohněm a udržuje rošt čistější. Přispívá také k dobrému, stabilnímu hoření v krbu nebo více hořákových tělesech. Vhoďte nebo nasypte 2 polévkové lžíce přípravku HG kominíček do ohně. Přípravek se postará o to ostatní.

Čistič skla krbových dvířek

Přípravek HG čistič skleněných dvířek krbů a kamen odstraňuje rychle a účinně všechna odolná znečištění jako jsou například saze, mastnota a dehet ze skleněných dvířek kamen a krbů. Mimo to je přípravek HG čistič skleněných dvířek krbů a kamen vhodný i pro odstranění sazí usazených na cihlových stěnách.

Dbejte na to, aby byl čištěný povrch vychladlý. Přípravek nastříkejte na povrch nechejte 3 až 5 minut působit a následovně setřete mokrým hadříkem. V případě velmi odolné nečistoty zopakujte výše uvedený postup.

D-001 Podpalovač

Spolehlivý podpalovač vyrobený z přírodních materiálů,který usnadní zatápění a i příjemně voní.

D 053 Koš s igelitem unvitř rozměr 45x35cm

  Predchozi   1  2